Material Masker

Tillverkad i Storbritannien

Tvättbara masker, gjorda av dubbelt 100 % bomull/jerseytyg.

De är för icke-kirurgisk användning, de används som en barriär. Masker motsvarar inte FFP eller EU-standarden och masken är inte en medicinteknisk produkt.

Ansvarsfriskrivning - Ansiktsskyddet ska inte användas

  1. I alla kirurgiska miljöer eller där betydande exponering för vätska, kroppsliga eller andra farliga vätskor kan förväntas.
  2. I en klinisk miljö där infektionsrisknivån genom inandningsexponering är hög.
  3. I närvaro av en högintensiv värmekälla eller brandfarlig gas. Football News UK LTD ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, att ansiktsskyddet förhindrar infektion eller överföring av virus eller sjukdomar.